Đây là những hình ảnh khá hiếm hoi về Lễ hội Chùa Hương chụp vào năm 1927 và 1955 được lấy từ nguồn tư liệu của Viện Thông tin Khoa học Xã hội Việt Nam.


1.Tonkin - Hà Dông. Pèlerinage de Huong Tich (Mars 1927). Le point de débarquement devant la Grande Pagode de Huong Tich. Khách đến hội Chùa Hương (3/1927): Bến đò trước Chùa Hương tích. 

2. Tonkin - Hà Dông. Pèlerinage de Huong Tich (Mars 1927). L'entrée de la Grande Pagode de Huong Tich. Khách đến hội Chùa Hương (3/1927): Vào Chùa chính. 

3. Tonkin - Hà Dông. Pèlerinage de Huong Tich. Pèlerins Le point de débarquement des pélerins pour Huong Tich Son. Khách đến hội Chùa Hương: Bến đò sang Hương tích Sơn. 

4.Dans la cour de la Grande Pagode Huong Tich. Trong sân chùa chính Hương Tích. 

5. Pèlerinage à la pagode Huong Tich. Sampan sous la pont conduisant à la pagode Long Vân. 15/5/1955. Khách đến hội Chùa Hương. Thuyền tam bản đưa về chùa Long Vân. 

6. Tonkin - Hà Dông. Pèlerinage de Huong Tich (Mars 1927). Embarquement des pélerins. Khách đi hội Chùa Hương (3/1927): Xuống thuyền để vào Chùa. 

7.  Pèlerinage à la Pagode Huong Tich. Débarquement à Bến Đục (Mars 1927). Khách đi hội Chùa Hương (3/1927): Xuống Bến Đục. 

8. Pèlerinage à la pagode Huong Tich. Pèlerins sur le pont de Yến Vĩ. 15/3/1955. Khách đi hội Chùa Hương: Khách xuống đò Suối Yến Vĩ. 

Nguồn: www.issi.gov.vn

Tag: du lich chua huong, le hoi chua huong, huong son, huong tich, nha hang, khach san, nha nghi, dac san chua huong

Nhà hàng Thịnh Khang

Địa chỉ: Bến Yến - Hương Sơn

- Số ghế: 300

- Thực đơn:80,000VND

Nhà hàng Khách sạn Công Đoàn

Địa chỉ: Bến Yến - Chùa Hương

- Số ghế: 500

- Thực đơn:100,000VND

Nhà hàng Mai Lâm

Địa chỉ: Số 4 Thiên Trù - Chùa Hương

- Số ghế: 1000

- Thực đơn:120,000VND

Nhà hàng Hương Sơn 2

Địa chỉ: 115 Bến Yến - Chùa Hương

- Số ghế: 200

- Thực đơn:80,000VND

Nhà hàng Hương Sơn 1

Địa chỉ: Bến Yến - Chùa Hương

- Số ghế: 300

- Thực đơn:80,000VND

Nhà hàng Quyết Thắng

Địa chỉ: Số 01 - Sân Thiên Trù

- Số ghế: 600

- Thực đơn:80,000VND

TƯ VẤN TOUR

Đặt dịch vụ

Tư vấn Tour

04.33.703.703

Tư vấn 24h

Tư vấn Tour

04.33.703.703

JW Player goes here

BẢN ĐỒ