Văn khấn cầu công danh


Nam mô A Di Đà Phật !


Nam mô A Di Đà Phật !


Nam mô A Di Đà Phật !


Con lạy chín phương trời, mười phương Chư phât, vô thượng Phật pháp, Chư Thánh hiền tăng, Công Đồng các quan thường trụ Tam Bảo (hoặc ban nào cần lễ thì kêu tên tại ban đó), ngự tại………………………………….(địa chỉ).


- Hôm nay là ngày……..tháng………năm………(âm lịch) tín chủ con tên

là…………………………………………….tuổi …………………….(âm lịch).


- Ngụ tại ………………….., xin Đức……………….chứng giám, Hương tử con lễ bạc lòng thành, nhất tâm tưởng vạn tâm thành dâng lễ lên cúng tiến. Xin chắp bái lễ bái, chắp kêu chắp cầu, ngửa trông ơn Phật, Quan Âm Đại sỹ, chư Thánh hiền Tăng, Thiên Long bát bộ, Hộ pháp Thiện thần từ bi  gia hộ chứng giám cho con đến xin lộc cửa……………..chúng con người trần phàm tục, ăn chưa sạch bạch chưa thông cúi xin được bề trên xá lầm xá lỗi. Con xin đức Phật………….độ cho bách gia họ……., họ……………chúng con được sức khỏe dồi dào, bách bệnh tiêu tan, cho chúng con xin được công thành danh toại, tứ thời vô hạn sự hanh thông, có quý nhân phù trợ. Cúi xin chư Phật độ trì cho gia đình con được hòa thuận hạnh phúc, trong ấm ngoại êm, trên bảo dưới nghe, trên đe dưới sợ, trên kính dưới nhường, độ cho con làm ăn phát tài phát lộc, có của ăn của để tiền tài dư dả, lộc đầy lộc vơi. Xin bề trên ban đức ban lộ ban tài, cho con xin vạn sự may mắn, gặp dữ hóa lành, gặp hung hóa cát, năm xung xin giải xung, tháng hạn giải hạn điều lành xin đem lại, điều dại xin đem đi, cho con tránh được những điệu thị phi, phiền muộn, độ cho con đi một về 10, đi tươi về tốt, 3 tháng hè 9 tháng đông được bình an trăm sự. Con xin chắp bái lễ bái, chắp kêu chắp cầu kêu thay cho Phụ thân Phụ mẫu (hoặc người cầu xin hộ, tên, tuổi, nơi cư ngụ của người đó), (xin điều gì mình đang mong muốn). Con xin thành tâm bách bái tấu lạy Đức………..độ trì cho con cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, cầu bình an đắc bình an.


Nam mô A Di Đà Phật !


Nam mô A Di Đà Phật !


Nam mô A Di Đà Phật !


- Khấn lễ tạ: Con lạy đức…………tín chủ con tên………..tuổi, ngụ tại…………, tấu xin Đức……………….chứng tâm cho con cầu gì được nấy, cầu sao được vậy, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm. Nhất tâm tưởng vạn tâm thành, con xin bách lái lạy tạ Đức Phật.


Nam mô A Di Đà Phật !


Nam mô A Di Đà Phật !


Nam mô A Di Đà Phật !

 Văn khấn cầu duyên


                   Con lạy bà Nguyệt ông Tơ

Con lạy Hoàng Bảy Hoàng Ba Hoàng Mười

Tuổi con nay đã cao rồi

Mà không tìm được một người kết duyên

Tâm tư mạng nặng ưu phiền

Lòng con buồn tủi triền miên tháng ngày

Con còn lầm lỗi chi đây

Cúi xin nguyệt lão từ đây độ trì

Tơ hồn lưỡng tính xương kỳ

Quế loan cầm sắt yến đi khan thường

Thiên tiên nguyệt lão rủ thương

Rất công rất chính chẳng thiên bên nào

Có gương ngọc kính soi vào

Tơ hồng giao kết lẽ nào lể loi

Trước theo nhạn cá rong chơi

Sau là phân định lứa đôi hợp hòa

Cỏ cây có quả có hoa

Mong được duyên đẹp cả nhà sống chung

Trăm ngàn lạy Đức tiên ông

Tơ hồng nguyệt lão rủ lòng xét soi

Cho con có lứa có đôi

Sống cho trọn vẹn kiếp người trần gian.


Lưu ý: Văn khấn tại Chùa Hương.

(Trích: Văn khấn nôm của Thượng tọa Thích Viên Thành).

 

Tag: du lich chua huong, le hoi chua huong, huong son, huong tich, nha hang, khach san, nha nghi, dac san chua huong

 

------------000-------------


 

Nhà hàng Thịnh Khang

Địa chỉ: Bến Yến - Hương Sơn

- Số ghế: 300

- Thực đơn:80,000VND

Nhà hàng Khách sạn Công Đoàn

Địa chỉ: Bến Yến - Chùa Hương

- Số ghế: 500

- Thực đơn:100,000VND

Nhà hàng Mai Lâm

Địa chỉ: Số 4 Thiên Trù - Chùa Hương

- Số ghế: 1000

- Thực đơn:120,000VND

Nhà hàng Hương Sơn 2

Địa chỉ: 115 Bến Yến - Chùa Hương

- Số ghế: 200

- Thực đơn:80,000VND

Nhà hàng Hương Sơn 1

Địa chỉ: Bến Yến - Chùa Hương

- Số ghế: 300

- Thực đơn:80,000VND

Nhà hàng Quyết Thắng

Địa chỉ: Số 01 - Sân Thiên Trù

- Số ghế: 600

- Thực đơn:80,000VND

TƯ VẤN TOUR

Đặt dịch vụ

Tư vấn Tour

04.33.703.703

Tư vấn 24h

Tư vấn Tour

04.33.703.703

JW Player goes here

BẢN ĐỒ